Aplicatie Gescont

Gestiunea materialelor, produselor, marfurilor, serviciilor, obiectelor de inventar etc.

 
FACILITATI:
Evidenta stocurilor de materiale din magazii
Inventarul materialelor din magazii
Evidenta fiselor de materiale
Situatia stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta
Situatia materialelor cu stoc sub limita de siguranta
Situatia materialelor cu stoc supranormativ
Evidenta miscarilor de materiale într-o anumita perioada
Evidenta contabila a intrarilor/iesirilor de materiale
Evidenta consumurilor de materiale (pe sectii, conturi, comenzi, etc.)
Evidenta intrarilor din productie
Balanta de verificare analitica
Situatii centralizatoare ale consumurilor si balante centralizate
Întretinerea cataloagelor de materiale, grupe de materiale, gestiuni si sectii
Înregistrare facturi interne si note de receptie
Înregistrare avize cu facturi nesosite
Înregistrare facturi la avize receptionate
Înregistrare facturi primite în avans
Emitere facturi retur
Evidenta contabila a documentelor de intrare (facturi) de la furnizori comparativ cu platile efectuate catre furnizori detaliata pe conturi sau pe operatii contabile (înregistrari)
Situatia centralizatoare a furnizorilor
Evidenta facturilor de la furnizori neachitate (emise într-o anumita perioada)
Jurnal de cumparari
Emitere note contabile intrari de la furnizori
Întretinerea catalogului de furnizori
Catalog de preturi de vânzare în lei a articolelor
Vânzari cu amanuntul cu evidenta global valorica
Vânzari cu amanuntul cantitativ-valoric
Emitere facturi
Înregistrare avize emise cu facturi netrimise
Emitere facturi la avize anterioare
Înregistrarea facturilor retur
Facturare în avans
Centralizatorul documentelor de clienti
Situatia vânzarilor pe o perioada,npe client, pe categorii de TVA, pe articole si grupe de articole
Jurnal comercial (TVA) de vânzari

 

 

 Copyright (c) Cristalsoft 2015.Toate drepturile rezervate.

Str. Nicolae Titulescu nr.18 cod postal: 510096, Alba Iulia, jud.Alba, e-mailoffice[at]cristalsoft.ro