Aplicatie MIFIX

Aplicatia MIFIX - Dacris reprezinta o solutie soft pentru gestionarea mijloacelor fixe din cadrul unei firme.

 
Principalele facilităţi oferite de aplicaţia MIFIX sunt:
Evidenţa mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale ale societăţii comerciale pe locuri de folosinţă, grupe (categorii)
Clasificarea mijloacelor fixe conform normativelor în vigoare
Calculul amortizării mijloacelor fixe
Determinarea datei amortizării complete a mijloacelor fixe
Calculul valorii de recuperat a mijloacelor fixe casate şi neamortizate integral
Calculul valorii de recuperat din amortizarea neutilizată (cont 8045) pentru mijloacele fixe cu durata de funcţionare expirată
Evidenţa mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
Balanţa mijloacelor fixeSituaţia creşterii sau diminuării valorii de inventar a mijloacelor fixe
Situaţia intrărilor şi a ieşirilor de mijloace fixe
Urmărirea mişcărilor unui mijloc fix de la darea în folosinţă până în luna curentă
Fişa mijlocului fix
Emiterea documentelor de recepţie, listelor de inventar, a documentelor de mişcare a mijloacelor fixe
Evidenţa contabilă a amortizării şi a mişcărilor mijloacelor fixe
Emiterea şi transferul notelor contabile în aplicaţia CONTABILITATE GENERALĂ

 

 

 Copyright (c) Cristalsoft 2015.Toate drepturile rezervate.

Str. Nicolae Titulescu nr.18 cod postal: 510096, Alba Iulia, jud.Alba, e-mailoffice[at]cristalsoft.ro