• Solutie integrata proprie CristalSoft

  Dacris

  Dezvoltarea continua a gamei de produse informatice, insotita de cresterea calitatii si fiabilitatii, alinierea la standardele impuse pe piata internationala de soft de aplicatie, au facut ca produsele noastre sa fie cerute de parteneri de afaceri din intreaga tara.

Toate aplicatiile informatice ce poarta sigla "CristalSoft" prezinta urmatoarele caracteristici generale:

 • Siguranta, usurinta si eficienta in exploatare
 • Interfata prietenoasa cu utilizatorul
 • Sistem de explicatii (help) ce se constituie un ghid permanent de utilizare
 • Protectie prin sisteme de parole impotriva accesului neautorizat la date
 • Salvare si restaurare automata a datelor

Ele pot sa satisfaca cerintele de gestiune management al firmelor mici, mijlocii, mari cu profit de comert, distributie, servicii, productie, precum si a societatilor comerciale industriale din domenii ca: industrie usoara, constructii de masini, metalurgie, constructii - montaj - instalatii, transporturi, exploatari miniere etc. Unele dintre programele prezentate sunt proiectate pentru a fi utilizate de unitati bugetare ca: administratie publica, sanatate, justitie, invatamant.

Ele sunt disponibile in versiune Windows realizata intr-un mediu de programare propriu Dacris ce foloseste engine-ul de baze de date Microsoft (DAO, ODBC) sau MySQL. Daca se foloseste ca engine de baze de date MySQL puteti alege MySql Database GPL - care nu presupune nici un cost suplimentar sau aveti posibilitatea de a cumpara licenta de MySQL Standard Edition, MySQL Enterprise Edition sau MySQL Cluster Carrier Grade Edition pentru a avea suport tehnic de la ORACLE.

1. Sistem informatic integrat de contabiliate si gestiune

2. Programe informatice pentru urmarirea activitatilor productive

3. Programe informatice pentru ale activitati productive, economice, comert si servicii

4. Programe informatice destinate directiilor de sanatate publica

5. Programe informatice destinate institutiilor bugetare

6. Platforma de raportare online


1. Sistem informatic integrat de contabilitate si gestiune

Este format din mai multe aplicatii care comunica intre ele, fiecare genereaza automat note contabile ce sunt trimise aplicatiei "Contabilitate Generala".

Facilitatile sistemului informatic:

 • Evidenta multisocietate
 • Ajutor interactiv (help on-line)
 • Acces securizat pe module
 • Siguranta si eficienta in exploatare
 • Acces rapid dintr-un modul in altul
 • Plan de conturi configurabil specific societatii
 • Mai multe planuri de conturi
 • Inregistrari contabile automate
 • Drepturi de operare pe utilizatori
 • Monitorizare tabele si utilizatori
 • Customizarea aplicatiilor conform nevoilor utilizatorului


Gestiunea materialelor, furnizori, clienti

Permite evidenta furnizorilor, clientilor, a gestiunii materialelor, marfurilor, produselor, obiectelo de inventar si a serviciilor.

Facilitati rincipale oferite:

 • Evidenta stocurilor de materiale / produse din magazii. Evidenta obiectelor de inventar pe persoane
 • Evidenta stocurilor dupa una din metodele: FIFO, LIFO, PMP (pret mediu ponderat), valoric etc.
 • Evidenta oricarei intrari sau iesiri (receptii, consumuri, facturi) utilizand coduri de bare si/sau coduri externe (coduri ale furnizorilor sau clientilor)
 • Evidenta contabila a intrarilor / iesirilor
 • Evidenta consumurilor de materiale
 • Evidenta intrarilor din productie
 • Balanta de verificare analitica
 • Situatii centralizatoare a consumurilor
 • Urmarirea consumurilor pe comenzi, devize lucrari, autovehicule, utilaje, sectii, centre de cost etc.
 • Inregistrare facturi, note de receptie
 • Tiparire documente de receptie
 • Evidenta contabile a facturilor de la furnizori comparativ cu platile efectuate (pe conturi sau operatii contabile)
 • Situatii centralizatoare ale furnizorilor
 • Jurnal de cumparari
 • Inregistrare documente de intrare / iesire
 • Tiparire documente de intrare / iesire
 • Vanzari cu amanuntul global - valoric sau cantitativ - valoric
 • Emitere facturi pe formulare tipizate
 • Emitere avize pe documente tipizate
 • Centralizator documente clienti
 • Situatia vanzarilor pe o perioada (client, articole, grupe articole)
 • Jurnal comercial (TVA vanzari)
 • Intretinerea si utilizarea cataloagelor de preturi de inregistrare, de livrare (oferta)
 • Calcul si includerea in facturile emise a oricarui fel de discount
 • Inregistrarea oricarui fel de discount de pe facturile primite de la furnizori
 • Includere discount in pretul produselor la facturi furnizor
 • Evidenta facturi proforme
 • Generare declaratii 300, 390, 394


Evidenta mijloacelor banesti - Casa si Banca

Realizeaza evidenta tuturor extraselor de cont in lei si valuta, a creditelor bancare, operatii prin casa in lei si valuta, avansuri trezorerie, cecuri sau bilete la ordin. Permite legarea platilor si a incasarilor de documente primare ce au generat obligatia de plata sau incasare.

Functiile pincipale ale modulului sunt:

 • Posibilitatea si evidenta platilor si incasarilor efectuate in avans
 • Operarea compensarilor, cu tiparirea ordinelor de compensare
 • Registru de casa in lei si valuta
 • Centralizatoare lunare pe conturi corespondente
 • Inregistrare facturi primite in avans
 • Situatia facturilor neincasate sau numai cele cu termen scadent
 • Extrase de cont (confirmari de sold) parteneri cu evidentierea CEC-urilor sau BO
 • Cash-flow configurabil pentru operatiile efectuate
 • Cash-flow pentru incasarile si platile viitoare, in functie de termenele scadente, atat pentru facturi cat si pentru CEC-uri sau BO
 • Situatii cu facturile in sold pe intervale
 • Facturile cu termen de incasare/plata depasit pe intervale
 • Topul principalilor clienti si furnizori in functie de cifra de afaceri
 • Topul principalilor debitori si creditori in lei sau valuta
 • Generarea automata a diferentelor de curs valutar aferente facturilor
 • Fisa partener - centralizat pe documente (facturi, ordine de plata etc.) ordonate cronologic pentru verificarea cu partenerul
 • Rapoarte cu partenerii care sunt in acelasi timp debitori si creditori pentru initierea ordinelor de compensare
 • Viteza de incasare / plata a facturilor
 • Fisa calcul majorari la facturile cu termen depasit
 • Calculul si urmarirea incasarii ratelor si penalizarilor
 • Pentru cumparaturi decontate prin casa, calculeaza TVA deductibil aferent. Editeaza jurnalul de cumparaturi
 • Pentru vanzari cu amanuntul, la depuneri de numerar in casa, calculeaza TVA colectat eferent vanzarilor, editeaza borderou de vanzari
 • Calculul ordinelor de deplasare cu cheltuielile aferente si modul de decontare
 • Calculul diurnei (intern sau extern) dupa data de plecare/sosire si tara in care se face deplasarea
 • Generarea automata a diferentelor de curs valutar aferente avansurilor
 • Urmarirea cecurilor sau biletelor la ordin primite de societate si modul lor de decontare
 • Generare de note contabile pentru toate operatiile efectuate si transferarea directa in aplicatia "Contabilitate Generala"


Evidenta mijloacelor fixe. Calcul amortizare

Principalele facilitati oferite de aplicatia MiFix sunt:

 • Evidenta mijloacelor fixe si a imobilizarilor necorporale ale socieatii comerciale pe locuri de folosinta, grupe (categorii)
 • Clasificarea mijloacelor fixe conform normative in vigoare
 • Calculul amortizarii mijloacelor fixe
 • Determinarea datei amortizarii complete a mijloacelor fixe
 • Calculul valorii de recuperat din amortizarea nutilizata (contul 8045) pentru mijloacele fixe cu durata de functionare expirata
 • Evidenta mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
 • Calcularea valorilor in lei si valute
 • Reevaluare mijloace fixe (cu coeficienti de inflatie, metoda valorii nete, fara amortizare in continuare) si calculul valorilor de amortizare aferente reevaluarilor
 • Balanta mijloacelor fixe
 • Situati cresterii sau diminuarii valorii de inventar a mijloacelor fixe
 • Urmarirea miscarilor unui mijloc fix de la darea in folosinta pana in luna curenta
 • Fisa mijlocului fix
 • Emiterea documentelor de receptie, lstelor de inventar, a documentelor de miscare a mijloacelor fixe (modificare valori, casare, reevaluare, conservare, transferuri interne, divizare, unificare)
 • Evidenta contabila a amortizarii si a miscarii mijloacelor fixe inclusiv a sumelor pentru reevaluari
 • Emiterea si transferul notelor contabile in aplicatia "Contabilitate Generala"


Resurse umane - salarizare

Realizeaza evidenta personalului angajat si a castigurilor realizate. Programul este structurat in patru mari sectiuni:


Evidenta personalului angajat:

 • Nr. matricol
 • Nume, Prenume
 • Functie
 • Cod functie dupa COR
 • Compartiment
 • Vechime - ani, luni, zile (totala, neintrerupta, intreruperi)
 • Zile concediu cuvenit (nr. zile poate fi generat dupa anumite criterii: grila de vechime, conditii legate de locul de munca, actualizate lunar pe baza criteriilor CCM etc.)
 • Zile concediu efectuat actualizate automat in functie de pontaj
 • Date contract de munca (nr., data angajarii)
 • Adresa (strada, numar, bloc, scara, apartament, etaj, localitate, judet, cod postal, sectorul)
 • Date carte de identitate (Serie, numar, data eliberarii, cod numeric personal)
 • Date studii superioare (inceput studii, sfarsit studii, studii, profesia)
 • Date evidenta militara (centru militar, livret miltar, luat in evidenta, scos din evidenta)
 • Date persoane aflate in intretinerea angajatului (numele si prenumele, calitatea, data nasterii, sexul, varsta, altele)
 • Stare civila (serie, numar certificat casatorie, data intocmirii si eliberarii)
 • Nationalitate, cetatenie
 • Limbi straine cunoscute
 • Alte certificari (data eliberarii, data expirarii, denumire certificat)
 • Istoricul locurilor de munca in cadrul altor firme (data angajarii, data plecarii, angajator, domeniu de activitate, functia)
 • Istoricul locurilor de munca in cadrul firmei (data angajarii, functie veche, functie noua, loc de munca vechi, loc de munca nou, salariu negociat vechi, salariu negociat nou)
 • Evaluari primate (data inceput evaluare, data sfarsit evaluare, data evaluarii, evaluator, calificativ, obiective evaluate)
 • Cursuri urmate (data inceput curs, data sfarsit curs, sustinator curs, nume curs, informatii)


Evidenta salarii:

 • Moduri de calcul in regie si acord (aplicati permite un numar nelimitat de moduri de calcul)
 • Date despre incadrare (clasa de salarizare daca este cazul, salariu negociat, salariu orar dedus, salariu net impus in lei sau valuta si valuta daca este cazul)
 • Sporuri (aplicatia permite configurarea a 9 tipuri de sporuri)
 • Cota de impozit
 • Grupa CAS
 • Vechime impusa (in cazul in care vechimea impusa este diferita de zero, are prioritate fata de procentul de vechime dedus din grila de vechime)
 • Proprietati (camp folosit pentru configurari specifice)
 • Tip angajare (functie de baza, fara functie de baza, functie de baza venit)
 • Tipuri venituri (venituri numai la functia de baza si altele, AS1, ..., AS7)
 • Tipuri de handicap (fara handicap, handicap grav, handicap accentuat)
 • Avansuri salarii. Aplicatia suporta avansuri sume fixe generate dupa formula sau avansuri in functie de pontaj. Se pot face retineri la avans
 • Facilitati acordate care implica: avansuri concediu, prime, prime nete, diverse facilitati acordate etc. Aceste facilitati se transfera in foi de pontaj intr-o procedura specifica apelata de utilizator
 • Foi pontaj. CAmpurile din foaia de pontaj pot fi configurate atat ca denumire si ca formula de calcul dupa cerintele utilizatorului. Ecranul permite o vizualizare continua a calculului salariului si o detliere a retinerilor si a calculului de impozit. In functie de drepturile utilizatorului, din acest ecran se pot activa celelalte ecrane din "Resurse Umane - Salarizare"
 • Concediile medicale sunt grupate pe 9 tipuri de boli care se deosebesc intre ele prin modul de calcul al indemnizatiei de boala. Nr. de zile platite cat si distribuirea lor (unitate, ministerul muncii) facandu-se automat in functie de tipul de boala. Baza de calcul al medicalelor se preiau automat. Se pot introduce zi cazuri de exceptie ca nr. de zile si sume
 • Sanctiuni, procent sau suma (se poate introduce si tipul de sanctiune)
 • Retineri. Aplicatia suporta 9 tipuri de retineri pentru un angajat, care pot fi configurate ca denumire si ordine de retinere. In cadrul fiecarui tip de retinere se pot introduce 999999 de beneficiari retinere care deasemenea pot di configurati ca ordine de retinere. Retinerile au mai multe optiuni: temporale (se retine numai luna respectiva), restanta, taxa postala (se calculeaza pentru retinerea respectiva), procesare (se retine numai cat este posibil), avans (retineri avans)


Rapoarte:

 • Personal:
  • Nomenclator functii
  • Lista personal angajat
  • Lisa persoanelor intretinute
  • Lista personal intrat in activitate
  • Lista personal iesit din activitate
  • Lista angajati pe perioada nedeterminata
  • Lista posturi blocate
  • Lista posturi vacante
  • Adeverinte (personal, venit)
  • Contract de munca
 • Fise fiscale (generare, editare date identificare angajator, listare, export in fisiere DBF sau TXT, borderou de insotire fisiere DBF sau TXT, situatia reguarizarii anuale, tabel centralizator, situatie centralizator, coduri numerica eronate, verificare corelatii fise fiscale - stat de plata)
 • Stat de plata avans
 • Stat de plata facilitati
 • Stat de plata salarii (calcul salarii, stat de lichidare, stat de plata confidential, stat de plata fluturasi)
 • Stat de plata diferente
 • Centralizatoare salarii (in acest raport se listeaza si tabelul cu viramentele)
 • Concedii medicale (rapoarte lunare, rapoarte pe perioada)
 • Tabele retineri pe tipuri si beneficiari
 • Liste speciale (liste concedii odihna, lista pontaje, lista nepontati, lista pontati multiplu, lista rest de plata negativ etc.)
 • Liste pentru Casa de Asigurari de Sanatate
 • Anexa 1.1 si Anexa 1.2 CJAS (generare export in DBF, listare)
 • Anexa 1 si Anexa 2 Somaj (listare, export in DBF, generare)
 • Declaratie sanatate (generare, listare)
 • Editare adrese, adeverinte

NOTA! Toate rapoartele permit atasari de noi forme de raport, diverse selectii si filtre dupa anumite conditii stabilite de catre utilizatori


Speciale:

Aceasta ramura a aplicatiei permite activarea unor proceduri speciale:

 • Domeniul de lucru (se poate schimba luna de lucru si societatea)
 • Configurari speciale (meniuri, denumiri, variabile, formule, rapoarte, filtre). Referitor la configurari speciale se pot face configurari de denumire care apar in ecrane si rapoarte, formule de calcul, diverse variabile si forme de raport
 • Intretinere baze de date (completare baze de date, depanare baze de date)
 • Indexare salarii. Indexarea se poate face cu procent, compensatie sau dupa o formula de calcul stabilita de utilizator
 • Preluari salarii (recalculari pontaje dupa incadrari noi)
 • Generare avansuri
 • Generare pontaje
 • Generare retineri
 • Generare vechimi
 • Actualizare sporuri
 • Actualizare facilitati si transfer in salarii
 • Actualizare deducere suplimentara (pentru cazul in care se modifica coeficientii de deducere suplimentara)
 • Actualizare si transfer salariu net impus
 • Initializare inceput (de luna avansuri, de luna salarii, de an concedii odihna)
 • Actualizare istoric calarii (pentru lunile in care s-a facut initializare)
 • Export in contabilitate generala
 • Export tabele in Excel
 • Proceduri specifice (permite atasarea de proceduri sepecifice utilizatorului)


Tichete de masa:

Realizeaza repartizare tichetelor de masa dupa numarul de zile lucrate de salariate in cadrul firmei. Facilitatile principale:

 • Stoc inceput de luna tichete de masa (numar inceput, numar sfarsit, valoare tichet, valoare totala tichete)
 • Tichete de masa acordate (nume salariat, numar tichete acordate)
 • Intreruperi aferente lunii curente (denumire intrerupere, nume salariat, numar intreruperi)
 • Stoc curent tichete de masa (numar inceput, numar sfarsit, valoare tichet, valoare totala tichete)
 • Raport stoc inceput de luna tichete de masa
 • Raport stoc curent tichete de masa
 • Situatia analitica a tichetelor de masa
 • Initializare inceput de luna
 • Recalculare stoc curent tichete de masa
 • Acordare tichete de masa
 • Anulare acordare tichete de masa
 • Redistribuire serii tichete de masa


Contabilitate generala - Balanta

Permite obtinerea in orice moment a unor situatii contabile exacte si in conformitate cu legislatia in vigoare. Realizeaza:

 • Inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli precum si a conturilor de TVA
 • Emite fisa de cont lunara sau pe o perioada
 • Intocmeste balanta analitica sau sintetica / client sau furnizor
 • Rulaj lunar / anual
 • Fisa furnizori / clienti
 • Fisa de corespondenta intre conturi sau grupe de conturi
 • Fisa de corespondenta debite/credite pentru un partener (conturi de furnizori, clienti, avansuri etc.)
 • Urmarire centre de cost
 • Contabilitate alternativa in valuta
 • Analize financiar - contabile:
  • Bilant contabil
  • Cont de profit si pierdere
  • Descarcare gestiune, productie
  • Inchidere TVA
  • Generare automata de indicatori economici pe baza balantei (EBITDA, marja EBITDA, indicatori de lichiditate, perioada de incasare/plata a facturilor, zile de rotatie stocuri, capital, ciclu de conversie numerar, datorii totale, datorii nete, acoperirea datoriilor etc.)
  • Alte analize definite de utilizator


Analize economice

Relizeaza analiza comparativa amanuntita cantitativ-valorica. Deocamdata este conceputa pentru urmarirea produselor/serviciilor livrate, dar se poate adapta cu usurinta analizei productiei, costurilor etc.
Principalele functii oferite de aplicatie:

 • Urmarirea comparativa sub forma de tabele
 • Urmarirea comparativa sub forma de grafice (bidimensionale: dreptunghiuri, linii interpolare, puncte etc; tridimensionale: pie-chart)
 • Compararea acelorasi perioade din ani diferiti
 • Compararea acelorasi produse pentru diferiti clienti sau perioade
 • Compararea acelorasi clienti pentru diferite perioade sau produse
 • Analize diferentiate pe zone geografice
 • Analize diferentiate pe importanta clientilor (distribuitori, principali, ocazionali)
 • Tiparirea tabelelor si graficelor obtinute


2. Programe informatice pentru urmarirea activitatilor productive

Este constituit din mai multe module specifice activitatilor implicate in lansarea si urmarirea productiei ce folosesc baze de date comune. Programul este scris sub Windows si este strans legat de sistemul informatic de contabilitate si gestiune prin import de date.


Evidenta si urmarire contracte / comenzi ferme

Relizeaza prelucrarea datelor primare privind contractele si comenzile ferme sosiste in societatea comerciala pentru executarea unor produse sau servicii.
Modulul proiectat permite:

 • Inregistrarea si evidenta contractelor si a comenzilor ferme primite si acceptate
 • Inregistrarea actelor aditionale intocmite la contractele semnate
 • Urmarirea realizarii comenzilor si a contractelor la termenele stabilite (lansat, fabricat, livrat)
 • Urmarirea contractelor si a comanzilor cu termen de livrare scadent


Calculatii de pret. Antecalcul

Este proiectat pentru inregistrarea, urmarirea si finalizarea solicitarilor de oferte si comenzi primite pentru executarea unor produse sau servicii ce urmeaza sa fie negociate.
Modulul are urmatoarele functii:

 • Inregistrarea si evidenta cererilor de oferta si a comenzilor ce se negociaza
 • Urmarirea terminarii analizei documentatiei tehnice, a termenelor de executie, de catre compartimentele de specialitate. Nu se urmareste corespondenta purtata.
 • Urmarirea terminarii negocierilor
 • Urmareste terminarea tehnologiei de fabricatie, stabilirea consumurilor de materiale si necesarul de manopera de catre compartimentele tehnice
 • Intocmeste "Calculatii de pret" pentru produsele negociate sau de catalog
 • Pentru produsele lansate in fabricatie intocmeste "Antecalcul" pentru un produs sau o componenta a acestuia, pe tipuri de operatii tehnologice


Tehnologie de fabricatie, Retete tehnologice

Modulul este destinat compartimentelor tehnice si are urmatoarele functii:

 • Decrierea produselor complexe ce urmeaza a se fabrica (subansamble, repere etc.) conform documentatiei
 • Crearea unui catalog de "Operatii tehnologice" ce s executa, pe tip de operatie
 • Intocmeste "Itinerar tehnologic de fabricatie" pentru fiecare componenta a produsului
 • Emite fise tehnologice pentru fiecare componenta a produsului pe tip de operatii (operatie tehnologica, loc de executare - utilaj, categoria operatiei, norma de timp, SDV-uri necesare)
 • Stabileste pentru fiecare produs consumurile normate de materii prime si materiale, retete tehnologice de fabricatie - variante ale acestora. Emite lista cu consumurile normate de materiale
 • Stabileste si emite lista cu SDV-urile necesare pe operatii tehnologice si cota de descarcare pe unitatea de produs
 • Stabileste cantitatea de materiale recuperabile pe tip de operatie
 • Stabileste si emite lista cu colaborarile necesare precum si colaboratorii
 • Modifica si emite o noua docuemntatie tehnologica la aprobarea inlocuiri materiilor prime sau de modificare a retetelor de fabricatie


Lansare productie in fabricatie

Este proiectat cu scopul de a executa toate lucrarile necesare programarii si lansarii in fabricatie a produselor si serviciilor comandate si are urmatoarele functii:

 • Preia din modulul "Contracte, comenzi ferme" contractele / comenzile cu termen scadent si neonorate
 • Preia din modulul "Urmarire productie" productia neterminata si comenzile interne de fabricatie lanate si neatacate
 • Preia din modulul "Tehologii de fabricatie, Retete tehnologice", itinerar tehnologic, fisa tehnologica si necesarul de materii prime si materiale
 • Preia de la compartiment "Mecanic sef" date privind reparatiile planificate la utilajele tehnologice si o estimare a reparatiilor accidentale
 • Preia din modulul "Ofertare, calculatii de pret, antecalcul" cheltuielile de fabricatie prevazute pentru produsele lansate
 • Intocmeste programul de fabricatie pe o perioada data, cunoscandu-se valoarea productiei marfa si contracte / comenzi ce trebuiesc onorate
 • Intocmeste necesarul de materii prime si materiale pentru ralizarea programului de fabricatie precum si necesarul de aprovizionat
 • Executa analiza capacitatilor de productie necesare realizarii productiei programate
 • Emite comenzile interne de fabricatie pentru produsele programate ce contin lista necesarului de materiale cat si lista cheltuielilor de fabricatie
 • Emite dispozitiile de lucru pentru fiecare componenta sau lot a/al produsului lansat in fabricatie pe tip de operatii
 • Emite fisa tehnologica pentru fiecare dispozitie de lucru
 • Emite bon de materiale / fise limita pentru fiecare dispozitie de lucru
 • Emite fisa de insotire pentru produsele lansate in fabricatie pentru fiecare produs / reper pe tip de operatii


Urmarirea productiei lansate in fabricatie

 • Preia din fisa personala cantitatile de produse (bune, remediabile sau rebut) executate de catre fiecare muncitor pe repere si operatii executate
 • Preia din note de rebut emise de catre compartimentul CTC cantitatile de produse rebutate
 • Productia finita realizata se preia din aplicatia "Gestiunea materialelor si produselor" pe baza notelor de predare produse la magazie
 • Productia neterminata la o anumita data se obtine din fisa de insotire de unde se cunoaste ultima operatie executata
 • Emite rapoarte privind:
  • Prouctia realizata intr-o perioada
  • Realizarea unei anumite comenzi interne lansate
  • Productia marfa realizata intr-o perioada
  • Situatia rebturilor pe produse, operatii si cauze
  • Situatia productiei neterminate
  • Manopera realizata pe produse, formatii sau muncitoriUrmarire parc auto

Este destinat urmaririi activitatii desfasurate in compartimentul de transporturi al unei societati comerciale sau a unei societati specializate in efectuarea transporturilor de marfa sau calatori. Este disponibil atat in versiune MS-DOS cat si Windows si poate functiona singur sau in sistem integrat

Are urmatoarele functii principale:

 • Evidenta parcului auto pe marci, tipuri si categorii de autovehicule, inclusiv caracteristicile tehnice
 • Evidenta kilometrilor parcursi (efectivi si echivalenti)
 • Evidenta consumului de carburant (normat, alimentat, rest rezervor)
 • Evidenta activitatii de intretinere (RT1, RT2, schimb ulei, revizii periodice etc.)
 • Evidenta veniturilor realizate cu fiecare autovehicul. Se realizeaza in momentul introducerii foii de parcurs
 • Evidenta cheltuielilor cu fiecare autovehicul prin colectare de date din celelalte aplicatii ale sistemului informatic (salarii, stocuri, mijloace fixe)
 • Evidenta cheltuielilor cu transportul pe tipuri de lucrari (mijloace auto proprii si inchiriate)
 • Fisa activitatii zilnice
 • Postcalcul pentru fiecare autovehicul in parte

Referitor la postcalcul:

 • In cazul in care firma nu este o firma de transport pentru stabilirea venitului se pot introuce tarife ale posibililor furnizori de servicii de transport
 • In varianta in care aplicatia functioneaza legata cu celelalte aplicatii CristalSoft din sistemul financiar - contabil colectarea cheltuielilor pe autovehicule se face din acestea
 • In varianta in care aplicatia nu functioneaza legata cu celelalte aplicatii CristalSoft pentru colectarea cheltuielilor exista doua variante:
  • 1. O configurare care sa rezolve posibilitatea introducerii din aplicatie a documentelor din care sa rezulte cheltuiala
  • 2. Se poate face colectarea cheltuielilor si din alte sisteme informatice financiar - contabile dupa o schema impusa de furnizorii sistemului financiar - contabil

Aplicatia are incluse tabelele in vigoare cu coeficienti pentru calculul parcursului echivalent, consumul de carburant (coeficienti de drum, de sarcina, instalatii speciale).


Urmarire activitate TAXI

Este proiectat sub Windows si permite urmarirea activitatii unei statii TAXI pe indicative

Are urmatoarele functii:

 • Evidenta indicativelor atribuite autoturismelor TAXI (nr. indicativ, seria statiei radio)
 • Evidenta autoturismelor (Marca, nr. inmatriculare, serie sasiu, culoare, serie motor, proprietar, sofer, data expirarii ITP, nr./data licentei de transport, nr./data atestat)
 • Evidenta contracte incheiate
 • Incasare tarife si emitere chitante de incasare
 • Evidenta platilor de tarife (restantieri) si a fondului de rulment
 • Situatia indicativelor dintr-o anumita data (in trafic, libere, invoiri etc.)
 • Editeaza registrul de casa

Dispecerat TAXI

Este destinat firmelor ce desfasoara activitati de TAXI. Programul permite comunicarea foarte rapida a datelor intre operatoarele si dispecerele de TAXI. Experienta arata ca folosirea programului a dus la cresterea productivitatii muncii cu 90%

Folosirea corecta a programului presupune mai multe etape:

 • Preluare apeluri taxi de catre operatoare
 • Odata preluat apelul acesta este transmis catre dispecere care incearca sa-l rezolve
 • In momentul cand un apel este blocat pentru prelucrare de catre o dispecera, celelalte dispecere nu-l mai pot prelua
 • Eventuala preluare a aceluiaasi apel se poate face numai daca dispecera respectiva nu a putut rezolva apelul si il pune in asteptare
 • In momentul rezolvarii unui apel de catre dispecera el dispare automat de pe ecranul ei si de pe ecranul celorlalte dispecere. In acest fel pe ecranul dispecerelor raman doar apelurile nerezolvate sau in curs de prelucrare

Programul permite scoaterea unor rapoarte utile in urmarirea activitatii de TAXI:

 • Timp mediu de prelucrare a comenzilor
 • Numar de comenzi prelucrate intr-o perioada
 • Fisa de activitate pe operatoare, dispecera sau indicativ
 • Apeluri preluate de un indicativ de la o dispecera sau grup de dispecere

Este un program care are eficienta maxima doar in retea de calculatoare (un calculator pentru fiecare operatoare sau dispecera). De preferat este o retea Windows NT pentru a putea sincroniza ceasul de pe calculatoarele din retea cu cele de pe Server.


Devize lucrari constructii - instalatii

Este destinat pentru realizarea de devize de oferta si tehnice. In functie de cataloage instalate, se pot realiza devize in domenii diverse (constructii, instalatii sanitare, electrice etc.)

Aplicatia este disponibila in versiune MS-DOS si Windows si poate lucra ata singura, cat si in sistem integrat

Principalele functii sunt:

 • Intocmirea devizelor oferta pe categorii de lucrari pentru o lucrare data in diverse forme (lista anexa DLO-6 si DLO-6 bis)
 • Intocmirea devizelor tehnice conform ofertei (materiale, preturi)
 • Intocmirea devizelor tehnice de consum pe baza bonurilor de consum emise si a normativelor de manopera
 • Intretinerea cataloagelor de norme de consum prin adaugarea de retete noi
 • Emite liste privind necesarul de materiale, manopera, utilaje, pentru executarea devizului
 • Intocmirea centralizatoarelor de devize in formate diverse
 • Intocmirea centralizatorului de lucrari DLO-5
 • Emite diverse anexe la documentatia de licitatie
 • Intocmeste balanta cantitativa si valorica a devizelor oferta si tehnice

Urmarirea activitatii de import - export

Este destinat firmelor ce desfasoara activitati de import - export si realizeaza:

 • Intocmirea si listarea declaratiilor de import - export pe imprimate tipizate
 • Emite si listeaza facturi de export
 • Urmareste descarcarea declaratiilor de import temporare cu ajutorul notelor de consum, procese verbale de distrugere
 • Intocmeste certificatul de circulatie a marfurilor si a declaratiei de valoare in vama
 • Verificarea lichidarii taxelor vamale pe o declaratie vamala de import
 • Verificarea globala a lichidarii taxelor vamale
 • Fisa de stoc pe produs sau DVI care reflecta intreaga miscare a unui produs
 • Situatia stocurilor si a soldurilor pe DVI
 • Permite optional import definitiv pentru materialele ramase precum si cesionarea acestora la terti
 • Balanta de verificare lunara
 • Situatia intrarilor descarcate total si a DVI-urilor anulate total
 • Emite decont justificativ
 • Verificarea concordantei dintre facturile emise si declaratia de export
 • Recalculare stocuri in caz de accidente

In conceperea programului s-au respectat codurile cu care se opereaza in vama pentru tarifele vamale, tipurile de import - export, regimuri import - export, monede nationale si tari, tipuri de transport, natura tranzactiilor si regimuri financiare.


Gestiune farmacii. Calculul retetelor

Este o varianta a programului "Gestiune materialelor" adaptat activitatilor desfasurate in cadrul farmaciilor, ste scris sub MS-DOS si realizeaza:

 • Receptie marfuri
 • Evidenta stocurilor (balante, fise de magazie etc.)
 • Calcul la vanzare a retetelor
 • Catalog de medicamente ce contine:
  • Denumire internationala
  • Concentratie
  • Prezentare
  • Producator
  • Pret de referinta
  • etc.
 • Catalog medici
 • Catalog boli
 • Catalog Case de Asigurari de Sanatate
 • Catalog asigurat la alte Case de Asigurari de Sanatate
 • Asigura preluare de noi cataloage furniate de Casa de Asigurari de Sanatate
 • Calculeaza la o compensare:
  • Valoarea incasata
  • Valoarea compensata
  • Valoarea la pret cu amanuntul
  • Valoarea la pret de referinta
 • Vanzare in subdiviziuni ale unitatii de masura a produsului
 • Editeaza bon fiscal
 • Editeaza bon nefiscal
 • Editeaza borderouri ale retetelor onorate pe tipuri de compensare, pe medici, Case de Asigurari de Sanatate etc.
 • Asigura transmiterea datelor cu programul Gensof furnizat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate